Ve školním roce 2023/2024 jsme otevřeli 2 oddělení mateřské školy - Malé a Velké království. Kapacita se po projednání na KHS České Budějovice navýšila od září 2021 na 40 dětí.

Školné v tomto školním roce činí 400 Kč/měs.