Ve školním roce 2021/2022 jsme opět otevřeli 2 oddělení mateřské školy - Malé a Velké království. Kapacita se po projednání na KHS České Budějovice navýšila od září 2021 na 40 dětí.