Ve školním roce 2022/2023 jsme otevřeli 2 oddělení mateřské školy - Malé a Velké království. Kapacita se po projednání na KHS České Budějovice navýšila od září 2021 na 40 dětí.

Školné v tomto školním roce činí 400 Kč/měs. K úpravě jsme přistoupili z důvodu značného navýšení nákladů na provoz MŠ. Děkujeme za pochopení!