• Od 1. září 2002 začala výuka podle „Rámcového programu“ pro Mateřské školy, který vydalo Ministerstvo školství.
  • Školní rok 2005/2006 byl zahájen v nově zřízené MŠ v přízemí Základní školy.
  • 2007/2008 MŠ společně s Obecním úřadem vypracovaly projekt „Školka snů“ a zažádaly o dotaci na vybavení Mateřské školy a zahrady. Dotace byla získána a přes prázdniny dodala firma DOS z Českých Budějovic – nové stolky, židličky, skříňky, šatnové stěny, lavičky, žebřiny, žíněnky, švédskou bednu a na zahradu lavičky, houpačku na pružině a vláček.
  • 3. července 2008 uplynulo 50 let od přeměnění dětského útulku na Mateřskou školu. U této příležitosti bylo ve spolupráci s Obecním úřadem připraveno setkání bývalých i současných zaměstnanců 26. srpna 2008.
  • V roce 2021 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce mateřské školy. Nyní máme 2 třídy pro 40 jílovických občánků.