O to, aby naši žáci a zaměstnanci měli dokonale postaráno o svůj žaludek, pečuje pod zkušeným vedením Ivy Jabůrkové kolektiv pracovníků kuchyně (Pavla Havelková, Hana Dobrovská, Michaela Talířová). Kuchyňský blok se snažíme pravidelně dovybavovat a každý rok na tom pracujeme. Nyní je připraven projekt na kompletní modernizaci jídelny. Stravování zajišťujeme i pro mateřskou školu v Mladošovicích či málotřídní školu v Petříkově. Naše školní jídelna má i doplňkový prodej obědů pro obyvatele naší vesnice. V současné době je kapacita jídelny zcela naplněna.

Na konci školního roku 2021/2022 jsme oslovili všechny strávníky s dotazníkem na kvalitu stravování v naší jídelně. Vážíme si toho, že jste ve většině případů vyslovili spokojenost se stravováním. Jsme také rádi, že se nám sešla i řada podnětů pro změny v naší školní jídelně. Co můžeme, zapracujeme ihned, další část změn předpokládám uskutečnit po celkové rekonstrukci gastroprovozu. Jsou i věci, které zapracovat nemůžeme, ať už z provozních, legislativních či finančních důvodů.

Každopádně děkujeme za všechny Vaše názory. Pomohou nám posunout se vpřed.

 

Jídelní lístek

Upozornění

Odhlášení stravy musí být den předem do 14.00 hodin. Přihlášení oběda i svačiny den před nástupem dítěte do MŠ, v nutných případech do 7.00 hodin aktuálního dne.

Sdělení rodičům

Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze děti, které jsou ve škole. Pokud bude dítě nemocné a rodič ho neodhlásí v MŠ nebo v ŠJ den předem do 14.00 hodin, oběd propadá. Nemocné dítě nesmí odebírat obědy – podle zákona o stravování. Nemocné dítě smí odebrat oběd pouze první den nemoci.

Telefony:

Mateřská škola: 606 714 337, 606 713 492

Školní jídelna: 601 354 048

Rozvrh odchodů na obědy