Ve školním roce 2020/2021 bude probíhat činnost zájmových útvarů v měsících říjen 2020 až květen 2021. Vzhledem k tomu, že v minulém školním roce z důvodu uzavření škol neproběhla činnost kroužků v nabídnuté délce, budou poplatky pro letošní rok výrazně zredukovány.

Otvíráme tyto kroužky:

 Kroužek Vedoucí  Termín
 Dramatický kroužek  Dagmar Lošková   středa 14.00 - 14.50
 Kroužek deskových her  Gabriela Urbánková  pondělí 13.15 -14.15
 Přírodovědný kroužek  Václav Kotil  čtvrtek 14.30 - 15.30
 Keramický kroužek, Dovedné ruce  Stanislava Měchurová  út, st, čt 15.00
 Hasičský kroužek  Helena Kyselová  pátek 15.00 - 16.30
 Kroužek náboženství  Ludmila Trӧstlová  pátek 13.00 - 13.45