Ve školním roce 2022/2023 bude probíhat činnost zájmových útvarů  v měsících říjen 2022 až květen 2023. Nabídku jste dostali začátkem roku. Rozhodl jsem se otevřít všechna oddělení, i když v některých není počet dětí ideální. Kdo by měl ještě zájem, může se dodatečně přihlásit (netýká se dramatického kroužku).                                                                             Mgr. Jiří Havel, 26. 9. 2022

Zde máte závazný časový rozpis:

 

 Kroužek Vedoucí  Kdy?
 Dramatický kroužek  Dagmar Lošková   středa 13.45 - 14.30 hod
 Doučovací kroužek  Gabriela Urbánková  středa 13.30 - 14.15 hod
 Přírodovědný kroužek  Václav Kotil  čtvrtek 14.45 - 15.30 hod

Dovedné ruce

Keramika

 Stanislava Měchurová

 středa 13.00 - 14.00 hod

 úterý  13.00 - 14.15 hod (2. a  3. ročník)

 úterý  14.20 - 15.35 hod (4. a  5. ročník)

 Hasičský kroužek  Helena Kyselová  pátek 15.00 - 16.30 hod
 Náboženství  Hana Janáčková Kojanová  pátek 13.30 - 14.30 hod
Kroužek německého jazyka  Annemarlen Mžiková  pondělí 14.15 hod - 15.00 hod