Historie naší mateřské školy se píše od roku 1958. Jsme venkovská mateřská škola, proto máme blízko k přírodě a ekologii. Lidé se zde znají a mají k sobě blíž než ve městě. V Jílovicích sídlíme v budově základní školy. Jsme dvoutřídní mateřská škola. Děti jsou rozděleny podle věku. V 1. třídě „Malém království“ jsou mladší děti. Ve 2. třídě „Velkém království“ jsou starší děti. Stravujeme se ve školní jídelně, která je se školou propojena chodbou. Denně se setkáváme se staršími dětmi, žáky ZŠ a našimi kamarády.

Z toho vyplývá i filozofie naší školy a cíle, které jsme si stanovili. Usilujeme o to, aby se děti co nejvíce seznamovaly s přírodou v okolí svého bydliště, získaly kladný vztah k přírodě, trávily co nejvíce času venku, využívaly přírodu pro své zdraví. Seznamováním s tradicemi posilujeme vztah dětí ke své obci, ke svému domovu.

Vedeme děti k ochotě, zdvořilosti a ohleduplnosti ke starším lidem. V mateřské škole zase k respektování potřeb mladších dětí a naopak navazovat kontakty se staršími dětmi ze ZŠ. Snažíme se o to, aby děti konflikty řešily domluvou, neubližovaly si, byly ohleduplné, respektovaly pravidla, která jsme si stanovili.

Chceme, aby se děti cítily v MŠ dobře, abychom jim vytvářeli podnětné prostředí pro jejich rozvoj, učení a poznávání, aby jim prostředí mateřské školy bylo blízké jako rodinné prostředí.

 

Malé království

20220221_162924.jpg

Velké království

20220222_082440.jpg