Nový školní rok 2022/2023

 

 

Ve středu 12.10. 2022 jedeme do divadla do Trhových Svinů na pohádku „O princezně, Luciášovi a makových buchtách“. Svačina v MŠ bude již v 7,30 hod. Odjezd od MŠ v 7,50 hod. Návrat na oběd.

Vybíráme 50,- Kč na vstup. Autobus bude hrazen z fondu MŠ.

 

 

 

 

 

 

 

Dne 1. září 2022 nastoupili do naší mateřské školy naši noví kamarádi. Veškeré informace jste se dozvěděli při schůzkách s vedoucí učitelkou naší MŠ.

Jenom upozorňujeme, že od letošního školního roku jsme byli nuceni navýšit školné. 15 let se s ním nehýbalo a současná ekonomická situace ve státě tomu bohužel jen dopomohla. Nový příspěvek činí 400 Kč.

 

 

 

 

 

  .

 Výsledky přijímacího řízení do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

(včetně odložených nástupů) najdete zde.

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                              

                                                                                                                            

 

Ve čtvrtek 14.10. 2021 začínáme opět s cvičením „Děti feel – fit“     ( Děti na startu). Cvičit bude pouze Velké království, každý čtvrtek od 8,30 do 9,30. Vybíráme 500,- Kč za dítě. Případný doplatek na II. pololetí budeme vybírat po dočerpání peněz (cca březen). Poplatek si můžete uplatnit ve svých zdravotních pojišťovnách. Případné dotazy řešte s paní učitelkami z Velkého království. Trička a zápisníčky jsou letos zpoplatněny částkou 100,- Kč. Prosím, nahlaste nám, zda máte o trička za tuto cenu zájem, či nikoli. Vybereme variantu, pro kterou vás bude víc.