Vážení rodiče,

v pondělí 12. dubna došlo k drobné úpravě rozvrhu. Žáci dostali lístečky se změnami. Pro kontrolu ho najdete i zde.

Níže je uveden odkaz na dotazník pro rodiče, který bude sloužit k výstupům z projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny. Cílem dotazníku je zjišťování zpětné vazby od co největšího počtu rodičů z území Trhovosvinenska. Dotazník je anonymní a slouží pouze pro vyhodnocení způsobu a kvality realizace distančního vzdělávání. Výsledky (opět anonymní) budou zveřejněny na webu ORP Trhové Sviny.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbb-xIszbfthFAvjLouSj79s__pNs2FPdthaTL1iLlXXypIw/viewform?usp=sf_link

Rozhodnutím vlády ČR  se s platností od 12. dubna 2021 opět otevřela  základní i mateřská škola.

Pro naši školu to znamená, že nastoupil celý první stupeň naší málotřídky. Účast na prezenční výuce je podmíněna pravidelným testováním na přítomnost koronaviru pomocí antigenního testu a nošením schválené ochrany úst a nosu. Testování probíhá každý týden v pondělí a čtvrtek. Testování zvládáme se všemi žáky sami. Kdyby někdo z rodičů chtěl být u toho přítomen, kontaktujte svou třídní učitelku(učitele).

Do mateřské školy je od pondělí umožněn přístup pouze předškolákům a dětem vybraných profesí nezbytných pro zajištění chodu státu. Přítomnost dětí je opět podmíněna pravidelným testováním neinvazivním antigenním testem. Rouška u dětí není v mateřské škole povinná. Všichni rodiče předškoláků byli kontaktováni telefonicky a byly jim upřesněny podmínky nástupu a testování.

Podrobnosti pro školáky najdete zde.

13. 4. 2021, 10.30 hodin
Mgr. Jiří Havel, ředitel školy

Vážení strávníci,
upozorňujeme žáky na distanční výuce, že si mohou objednat  a vyzvedávat obědy do jídlonosičů ve školní jídelně. Tato možnost zatím není mnoho využívána.

Mgr. Jiří Havel, ředitel školy